Casal Estiu 2021

a Innova Didàctic🤖

✨ ROBOMAKERS: Aquest és el vostre lloc!


Tens ganes d'aprendre i endinsar-te en el món del disseny 3D i de la programació amb ArduinoBlocks?

Tens ganes de dissenyar, crear i imprimir en 3D? AQuest é sel teu taller! Durant les tres setmanes t'endinsaràs en el món del disseny 3D (utilitzant programes com Tinkercad, Sketch Up...). També crearàs i imprimiràs el teu robo en 3D per després construir-lo i programar-lo (amb programes com ArduinoBlocks o Scratch).