Campus

Micro:bit amb MicroBlocks

Disseny 3D: Tinkercad i SketchUp

Programació amb Arduino

Lego WeDo

Lego Mindstorms